Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Nabór wniosków o zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w trybie art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę