Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Nagłówek

Aktualności

XV Internetowa Giełda Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach organizują XV Internetową Giełdę Pracy ( gielda.wup.kielce.pl ), która odbędzie się w dniach 24-26 września 2018 r . Honorowy patronat nad ww. wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.     ...

Informacja dotyczaca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyznana kwota środków KFS dla PUP Opatów w 2018 roku wynosi 78 400,00 złotych. Termin naboru wniosków od dnia 13.08.2018 r. do dnia...

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od lipca 2018 roku będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne. W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w formie...

Zamknięcie naboru wniosków na szkolenia dla osób powyżej 29 roku życia RPO WŚ

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 04.06.2018 r. zamyka nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną/indywidualne w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Zamknięcie naboru wniosków na szkolenia dla osób do 29 roku życia POWER 1.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie  informuje, iż z dniem 04.06.2018 r. zamyka nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną/indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opatowskim IV" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób...

Informacja dotyczaca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyznana kwota środków KFS dla PUP Opatów w 2018 roku wynosi 78 400,00 złotych. Termin naboru wniosków od dnia 04.06.2018 r. do dnia ...

Nabór wniosków dla osób do 29 roku życia - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opatowskim IV" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie...

Zamknięcie naboru wniosków na szkolenia ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej w wieku 45 lat i powyżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 21.05.2018 r. zamyka nabór wniosków na szkolenia ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej w wieku 45 lat i powyżej.

Nabór wniosków na realizację staży dla absolwentów

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków na staże dla absolwentów. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 21.05.2018 r. do 25.05.2018 r. Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy w roku 2017 wywiązali się z zawartych umów zatrudniając osoby bezrobotne oraz wnioski pracodawców, którzy...

Nabór wniosków ze środków rezerwy Funduszu Pracy 2018

1. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 17.05.2018 r. do 25.05.2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na następujące formy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę