Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Nagłówek

Aktualności

 • Plan szkoleń na 2020 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie przedstawia informację dotycząca planu szkoleń na rok 2020. Załączniki Plan szkoleń na 2020 r.pdf (pdf, 354 KB)

 • Formy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż w bieżącym roku kalendarzowym realizowane będą następujące formy aktywizacji osób bezrobotnych: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, bony...

 • Ankieta dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

  W związku z koniecznością oszacowania zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok prosimy zainteresowanych pracodawców posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu opatowskiego o odesłanie wypełnionej załączonej ankiety badającej zapotrzebowanie na...

 • Nabór na I turnus szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu ogłasza nabór na I turnus szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej w 2020 roku.  

 • Projekt "Work & Life Balance Hub"

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o realizacji projektu "Work & Life Balance Hub" skierowanego do małych i średnich firmy. Informacje o Projekcie: Projekt  "Work & Life Balance Hub" jest realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i...

 • Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2020 roku

    Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020. Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2020. wsparcie kształcenia ustawicznego...

 • Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania kierunków szkoleń na 2020 r. dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione do szkolenia zainteresowane podjęciem szkolenia; pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe; ośrodki pomocy społecznej; innych partnerów rynku pracy; do współpracy w zakresie planowania kierunków szkoleń...

 • Wstrzymanie naboru wniosków z KFS ze środków rezerwy 2019 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 07.11.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. ...

 • Informacja dotyczaca przedłużenia naboru wniosków z KFS ze środków rezerwy

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.   Przyznana kwota środków KFS ze środków  dla PUP Opatów w 2019 roku wynosi 30.000,00 złotych. Uwaga: Wszystkie zaplanowane...

 • Zamknięcie naboru wniosków na szkolenia dla osób do 29 roku życia w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 14.10.2019 r. zamyka nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną/indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opatowskim V" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 136 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę