Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Nagłówek

Aktualności

 • Życzenia Wielkanocne

 • Informacja o możliwości rejestracji

  Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-CoV-2 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i aktualnie obowiązujące ograniczenia w poruszaniu się, Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, że rejestracja jako osoba...

 • Zamknięcie naboru wniosków na realizację staży w ramach RPO WŚ

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 10.04.2020 r. zamyka nabór wniosków na realizację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opatowskim (VI)" współfinansowanego z...

 • Zamknięcie naboru wniosków na realizację staży w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, iż z dniem 10.04.2020 r. zamyka nabór wniosków na realizację staży w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opatowskim VI" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski będą przyjmowane do 10.04.2020 r. do...

 • Informacja dotycząca tarczy antykryzysowej

  W związku z wejściem w życie ustawy składającej się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie będzie realizował następujące zadania: Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz...

 • Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków  o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • Przedłużenie terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób do 29 roku życia

  W nawiązaniu do informacji dot. naboru wniosków o zorganizowanie stażu z dnia 22.01.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

 • Przedłużenie terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29 roku życia

  W nawiązaniu do informacji dot. naboru wniosków o zorganizowanie stażu z dnia 22.01.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia ,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Informacja dla organizatorów staży dotycząca list obecności

  Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie informuje, że listy obecności stażystów za miesiąc marzec należy przesłać NIEZWŁOCZNIE po zakończonym miesiącu do tut. Urzędu w następujący sposób: 1. E-mail (skan, zdjęcie listy):  m.konior@pup-opatow.pl   lub    m.wlodarczyk@pup-opatow.pl lub 2. Faks 15 8680 313   Równocześnie...

 • Informacja dotycząca wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie

  W związku z licznymi zapytaniami ze strony Naszych klientów ponownie informujemy, że w trosce o Państwa zdrowie oraz pracowników urzędu od dnia 12.03.2020 r. osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie w miesiącu marcu, mogą go przełożyć dzwoniąc pod nr tel. 15 8680300 lub za...

Wyświetlanie 1 - 10 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę