Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie


Dane kontaktowe

Elektroniczna skrzynka podawcza:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Korespondencja z Urzędem:
 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy


Jeżeli w piśmie brak jest wskazanego adresu i nie ma możliwości jego ustalenia na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawi się bez rozpoznania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę